Voor onze opdrachtgever hebben wij de meest duurzame drijvende wijk van Europa.

Uitgewerkt en gepubliceerd in het stedenbouw jaarboek 2019.

Gelegen aan een zijkanaal van het IJ te Amsterdam.