Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en deze informatie steeds actueel wordt gehouden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Van der Kolk Gorinchem b.v. of aan haar licentiegevers.

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden op uw verzoek verstrekt.

Voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. De directie van Van der Kolk Gorinchem b.v.  behoudt zich het recht voor op ieder moment wijzigingen door te voeren.

Hoewel wij alleen foto’s overnemen met toestemming van de eigenaar, kan het zijn dat ons beeldmateriaal is toegekomen waarop copywrite rust.

Mocht dit zo zijn worden wij hier graag van op de hoogte gebracht. Het betreffende materiaal zal direct worden verwijderd.

Gebruik geen beeldmateriaal van onze site zonder ons hiervoor vooraf toestemming voor te vragen.

Voor de inhoud van de site is Van der Kolk Gorinchem b.v. alleen aansprakelijk zover de Nederlandse wet van kracht is.